Svenska Engelska
Marine Monitoring/Företaget/VI SÖKER MEDARBETARE

VI SÖKER MEDARBETARE

Marine Monitoring söker ny medarbetare med akademisk examen i marin biologi/ekologi eller miljövetenskap.

Kort beskrivning av företaget
Marine Monitoring genomför bedömning av miljökvaliteten i havet och vår verksamhet syftar ofta till att upptäcka olika ekologiska effekter som en miljöförändring kan medföra. Inom vår verksamhet genomför vi bland annat inventeringar i marina områden, marina övervaknings- och kontrollprogram samt utredningsarbeten i samband med byggnationer i havet och vid tillståndsprövning. Vi ser det som en mycket viktig uppgift att kunna ge kvalificerade råd så att negativa miljöförändringar minimeras eller att effekterna kan kompenseras genom alternativa åtgärder. Inom företaget arbetar vi självständigt så väl som tillsammans för att lösa våra uppgifter med hög kvalitet. Under åren har vi inriktat oss på olika huvudområden, där vi erbjuder undersökningar och analyser av hög kvalité. Vid provtagning och bedömning av marin miljö tillämpas modern teknik och nationella standardiserade metoder, och resultaten presenteras i lättbegripliga och överskådliga rapporter.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och rapportering av projekt samt att aktivt verka för att nya projekt/uppdrag tillförs företaget. En central del är att utvärdera resultat från marina undersökningar och utifrån detta utföra olika typer av bedömningar som redovisas skriftligt i rapportform. Utöver kontorsarbete förekommer även laborativa arbetsmoment och fältarbete. Fältarbete kan innebära arbete flera dagar i följd till havs eller på annan ort än Lysekil. Arbetet sker oftast i nära samarbete med övriga anställda inom företaget.

Kvalifikationer
Du som söker skall ha en analytisk förmåga, van vid att arbeta självständigt och i grupp, ansvarsfull och med god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Körkort är ett krav och vana inom statistik och geografiska informationssystem (GIS) samt kompetens inom dykning (S30, dykledare) är meriterande. Stort värde sätts också på erfarenhet av att utföra miljökonsekvensbedömningar och erfarenhet av myndighetsarbete. I tjänsten förekommer periodvis fältarbete vilket även ställer krav på flexibilitet och god sjövana. Anställningen är heltid och tillsvidare med sex månaders prövotid.

Kontaktpersoner:
Sandra Andersson, 072 733 8981 (kl. 13.00 -15.00)
Rutger Rosenberg (VD), 070-344 22 38 (efter 17.00)

Välkomna med din ansökan (personligt brev med CV) elektroniskt till:
info@marine-monitoring.se