Svenska Engelska
Marine Monitoring/Företaget/Vision

Vision

Marine Monitoring är ett kunskapsföretag specialiserat på havsrelaterade miljöfrågor. Vår vision är att genomföra undersökningar och kvalificerade bedömningar som kan bidra till en sund samhällsutveckling på ekologisk grund.

image