Svenska Engelska
Marine Monitoring/Företaget/Miljöarbete och kvalité

Miljöarbete och kvalité

Marine Monitorings affärsidé grundar sig på ett gediget intresse för miljön och då främst den marina miljön, vilket också återspeglar sig i företagets miljöarbete. Vi arbetar ständigt med att informera oss om hur vi ska kunna förändra vårat sätt att arbeta för att samhällets miljöpåverkan skall minimeras. Detta framgår bl.a. av vår miljöpolicy samt vår handlingsplan för miljön. Marine Monitoring AB blev miljödiplomerade 2012 i enlighet med miljöledningssystemet Svensk Miljöbas.

Vår internationella och nationella vetenskapliga anknytning medför att vi kan utföra kvalificerade analyser och bedömningar av högsta kvalitet. För mer information om våra rutiner för att säkerställa en hög kvalitet hänvisas till vår kvalitetspolicy.

image Miljöpolicy

image Handlingsplan för miljöarbete

image Kvalitetspolicy