Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder

Provtagningsmetoder

Marine Monitoring har stor erfarenhet av flertalet olika provtagningsmetoder vid undersökning och bedömning av marina miljöer.

I vår verksamhet utför vi bl.a. bottenfaunaprovtagning, undervattensfilmning samt dykinventering. Ett av våra främsta kompetensområden är planering och utförande av provfiske i både kust- och utsjömiljö. Vi använder även fotografier av sedimentprofiler (SPI) vid bedömning av miljökvaliteten på havsbottnar, vilket är en kostnadseffektiv metod som endast Marine Monitoring kan erbjuda i Sverige. Dessutom har vi en unik kompetens genom att vi kan analysera miljöeffekter av båtbottenfärger som innehåller tributyltenn (TBT) hos marina snäckor genom analys av s.k. imposex.