Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder/Förekomst av tumlare (PCL)

Förekomst av tumlare (PCL)

Marine Monitoring utför studier för att undersöka förekomst av tumlare. Övervakning av tumlarförekomst har utförts som ett delmoment i ett större kontrollprogram i samband med etablering av en havsbaserad vindkraft i ett havsområde utanför Falkenberg. Övervakningen utfördes med passiv akustisk avlyssningsteknik s.k. PCL (porpoise click loggers). Dessa akustiska instrument avlyssnar vattenmassorna och kan filtrera ut ljud från tumlare, vilka kontinuerligt sänder ut korta, högfrekventa klickljud (ekolokalisering).

Beroende på inställningar och mängd insamlad data kan PCL:er ligga ute till havs och lagra data i flera dygn. Den insamlade informationen från PCL:erna laddas manuellt ned till en hårddisk med hjälp av mjukvaran AQUAtalk, och därefter kan informationen illustreras och analyseras med programvaran ClickView. Resultatet redovisas som antal tumlarpassager per tidsenhet.

kontaktperson: Sandra Andersson