Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder/Fotografering av sedimentprofiler – SPI

Fotografering av sedimentprofiler – SPI

Marine Monitoring använder en kostnadseffektiv metod för att undersöka och bedöma miljöstatus av mjuka bottnar med en sedimentprofilkamera. Tekniken, som Marine Monitoring är ensam om att erbjuda i Sverige, kan liknas vid ett omvänt periskop som tränger in i sedimentet och tar en bild av det övre skiktet (SPI – Sediment Profile Imagery).

Bilden genomgår sedan en digital analys, där förekomst av syre och djurens aktivitet i och på sedimentet analyseras. Miljöstatus klassificeras därefter enligt ett internationellt vedertaget vetenskapligt miljökvalitetsindex (BHQ – Benthic Habitat Quality). Fotografering av sedimentprofiler är en ytterst kostnadseffektiv och snabb metod för att bedöma miljöstatus i ett område. Marine Monitoring utför provtagning med sedimentprofilkamera på svenska väst- och ostkusten i samband med miljöövervakning, inventering av marina reservat, bedömningar av syretillgång i fjordar, utbyggnad av hamnar, muddertippning, etc. BHQ är framtaget av medarbetare på Marine Monitoring och används även av bl.a. forskare vid amerikanska naturvårdsverket (EPA).

Kontaktperson: Marina Magnusson