Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder/Fiske

Fiske

Marine Monitoring har mycket stor erfarenhet av provfiske i både kustvatten och i utsjön vid Sveriges väst- och ostkust. Fiskundersökningar erfordras som regel i samband med byggnationer (vindkraft, hamnutbyggnad etc.) eller vid andra ingrepp (gasledning, muddring, tippning etc.) i marina miljöer och syftar till att få en uppfattning om fisksamhällenas struktur och funktion.

Vid provfiske tillämpas nationella standardmetoder och Marine Monitoring utför även design och upplägg för olika typer av fiskundersökningar. Traditionellt tillämpas garn vid provfiske men även redskap som trål, ryssja, bur och/eller akustik kan användas vid behov. Marine Monitoring har också erfarenhet av burfiske och märkningsförsök på större kräftdjur såsom exempelvis hummer. I samband med provfiske artbestäms samt dokumenteras fångstens vikt, antal och individuella längder. Fångsternas vikt och antal per fiskart standardiseras för jämförande syften till fångst per ansträngning (CPUE). Marine Monitoring har utfört ett flertal provfiske med syfte att studera potentiella lekplatser hos fisk och har således kompetens att klassificera könsmognadsstatus hos ett flertal vanliga och kommersiellt betydelsefulla fiskarter såsom torsk, sill, rödspätta, piggvar och skrubbskädda.

Kontaktperson: Jimmy Ahlsen

Mer information Havs och Vattenmyndigheten