Svenska Engelska
Marine Monitoring/Uppdrag

Uppdrag

Marine Monitoring arbetar på uppdrag av både näringsliv och myndigheter och har sedan starten 1999 publicerat ett stort antal rapporter.

En del av Marine Monitorings uppdrag har varit löpande under flera år med en årlig rapportering, medan andra har utförts vid ett tillfälle. Mer omfattande undersökningar, såsom provfiske i samband med etablering av vindkraft och naturgasledningar till havs, kan pågå i flera månader medan ett kortare uppdrag, exempelvis inventering av ett Natura 2000-område, kan pågå i några dagar beroende av områdets storlek.

Våra publikationer och pågående projekt presenteras under respektive uppdragsgivare, sorterade efter år. Kontakta oss gärna för mer information.