Svenska Engelska
Marine Monitoring/Uppdrag/Vattenvårdsförbund

Vattenvårdsförbund

Pågående

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Utvärdering av undersökningsmetodik för undersökningar av förekomst och utbredning av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten.

År 2016

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Förekomst och utbredning av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten – år 2016.
• Miljögifter i biota 2016

År 2015

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2015

År 2014

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Övervakning av Makroalger i Brofjorden 1992-2014
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2014

År 2013

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2013

År 2012

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Övervakning av Makroalger i Brofjorden 1992-2012
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2012
• Påverkan av miljögifter på blåmussla, analyserad genom lysosomal stabilitet

År 2011

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Analys av lysosomal stabilitet med avseende på inverkan av miljögifter hos blåmussla, Mytilis edulis - En pilotstudie i Askeröfjorden, Stenungsund
• Makroalger i Brofjorden 2011
• Övervakning av hårdbottenfauna Längs Bohuskusten 1991-2011 Inventeringsår 2011
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2011

År 2010

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Makroalger i Brofjorden 2010
• Övervakning av hårdbottenfauna Längs med Bohuskusten 1991-2010 Inventeringsår 2010
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2010

År 2009

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Makroalger i Brofjorden 2009
• Hårdbottenfauna 2009
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2009

År 2008

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Makroalger i Brofjorden 2008
• Hårdbottenfauna 2008
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2008

År 2007

Bohuskustens vattenvårdsförbund
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI).
• Makroalger i Brofjorden 2007
• Hårdbottenfauna 2007

År 2006

Bohuskustens Vattenvårdsförbund
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI).

År 2005

Bohuskustens Vattenvårdsförbund
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI).

År 2004

Bohuskustens Vattenvårdsförbund
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI).

År 2003

Bohuskustens Vattenvårdsförbund
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI)

År 2002

Bohuskustens Vattenvårdsförbund
• Förekomst, utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda mjukbottenområden i Bohuslän under 2002
• Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden 2002
• Slutrapport; för kontrollprogram enligt vattendom – Kebalområdet 2000-2002
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI)

År 2001

Bohuskustens Vattenvårdsförbund
• Förekomst, utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda mjukbottenområden i Bohuslän under 2001
• Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden 2001

Västra Götalands Län
• Bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI)

År 2000

Bohuskustens Vattenvårdsförbund
• Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden 2000
• Förekomst, utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda mjukbottenområden i Bohuslän under 2000
• Kontrollprogram Kebalviken: provtagningar av rörlig bottenfauna, syre, sediment, närsaltshalter och siktdjup, samt flytande grönalgsmattor

År 1999

Bohuskustens Vattenvårdsförbund
• Förekomst, utbredning och biomassa av fintrådiga grönalger i grunda mjukbottenområden i Bohuslän 1998-1999
• Mobil epibentisk fauna i grunda kustområden 1999