Svenska Engelska
Marine Monitoring/Uppdrag/Kommuner

Kommuner

År 2016

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
• Naturvärdesinventering av havsområdet utanför Ganlethalvön, Göteborg

År 2014

Sotenäs kommun
• Dokumentation av substrat samt växt- och djurliv inför anläggning av hummerrev i Sotenäs kommuns vattenområde

År 2013

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
• Inventering av grunda mjukbottnar i Göteborg 2013

Uddevalla kommun
• Marinbiologisk undersökning av Bållevik-Kastet
• Marinbiologisk undersökning av Sunds hall

År 2009

Falkenberg kommun
• Effekter av muddertippning på deponi utanför Falkenbergs hamn –Slutbesiktning 2008

År 2008

Stenungsund kommun
• Uppförande av småbåtshamn vid Stenunge Strand, Stenungsund. Miljökonsekvensbeskrivning

År 2007

Stenungsund kommun
• Marinbiologisk undersökning vid Stenunge strand, Stenungsund

Strömstad kommun, projekt ”Friskare hav”
• Flygfotografering Strömstad

Trelleborg kommun
• Flygfotografering av Trelleborg kommuns kustremsa

År 2006

Falkenberg kommun
• Lokalisering av ny mudderdeponi utanför Falkenberg 2006 - Marinbiologisk undersökning av tre områden

År 2002

Strömstad kommun
• Marinbiologisk undersökning vid Vanarna - studie av förbättrad vattenomsättning
• Slutrapport Marint kontrollprogram 2000-2002 Öppning av vägbank vid Båsen

År 2001

Strömstad kommun
• Rapport Marint kontrollprogram 2000-2001 - Öppning av vägbank vid Båsen

År 1999

Kungsbacka kommun
• Analys av bottenmiljön i Kungsbackafjorden