Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Marine Monitoring genomför bedömning av miljökvaliteten i havet och vår verksamhet syftar till att upptäcka olika ekologiska effekter som en miljöförändring kan medföra. Vi ser det som en mycket viktig uppgift att kunna ge kvalificerade råd så att negativa miljöförändringar minimeras eller att effekterna kan kompenseras genom alternativa åtgärder.

Under åren har vi inriktat oss på olika huvudområden, där vi erbjuder undersökningar och analyser av hög kvalité. Vid provtagning och bedömning av marin miljö tillämpas modern teknik och nationella standardiserade metoder, och resultaten presenteras i lättbegripliga och överskådliga rapporter. Marine Monitoring kan även ge saklig information om havsmiljön, hålla föredrag och kurser samt utföra saklig granskning av texter och utställningar. Kontakta oss gärna för mer information.