Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden/Vindkraft, Hamnar, Ledningar

Vindkraft, Hamnar, Ledningar

Vid planering av byggnationer i marina miljöer, såsom havsbaserade vindkraftsparker, hamnar eller naturgasledningar, erfordras att informationsmaterial tas fram gällande de rådande marinbiologiska miljöförhållandena.

Dessa undersökningar genomförs för att bedömningar skall kunna göras avseende förväntade effekter och konsekvenser för miljön i samband med det aktuella ingreppet. Undersökningarna kan utföras genom olika provtagningsmetoder som exempelvis provfiske, bottenfauna undersökningar, dykinventering etc. Marine Monitoring utför regelbundet denna typ av projekt och vi har stor erfarenhet av marina miljöundersökningar från både väst- och ostkusten. Marine Monitoring har bl.a. arbetat med Nord Stream (naturgasledning) i Östersjön samt flera havsbaserade vindkraftprojekt.