Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden/Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning

Marine Monitoring kan erbjuda tjänster, där vi samlar in, bearbetar och sammanställer det aktuella kunskapsläget inom våra olika verksamhetsområden.

Vi har på uppdrag av Naturvårdsverket, genomfört en kunskapssammanställning avseende påverkan på marint liv av muddermassor i vattnet, ”Miljöeffekter vid muddring och dumpning – en litteratursammanställning” (2009). Rapporterna inom forskningsområdet Vindval:"Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning" (2016) och ”Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft” (2007) är ytterligare två kunskapssammanställningar där Marine Monitoring varit delaktiga. Rapporten som behandlar reglering a undervattensljud var ett samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där syftet var att ge förslag på ljudnivåer för skador och annan negativ påverkan på fisk och tumlare som kan användas för att ta fram begränsningsvärden för reglering av undervattensbuller. Rapporten som behandlar fundament beskriver hur miljöpåverkan från havsbaserad vindkraft kan påverkas av den tekniska utformningen och hur detta kan skilja sig mellan olika vindkraftsfundament.

image Miljöeffekter vid muddring och dumpning - en litteratursammanställning

Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning

Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft

image Adapting offshore wind power foundations to local environment