Erika Norlinder

Specialkunskap inom taxonomi och ålgräsrestaurering

Erika Norlinder anställdes av Marine Monitoring januari 2018.
Erika är disputerad marinbiolog inom systematik hos fjällborstmaskar. Hennes forskning innefattade såväl genetiska som morfologiska analyser för att få fram fylogenetiska släktträd.
Hon har goda laborativa erfarenheter inom flertalet genetiska metoder och har även arbetat med mikroplastextraktioner från vävnader.
Erika har stor artkunskap, både av mjuk- och hårdbottenlevande arter. Hon har även en stor erfarenhet av provtagning i fält och är väl förtrogen med olika metoder och instrument såsom skrapor, huggare, planktonnät och sedimentproppar.
Under flera år har Erika artidentifierat bottenfauna på Göteborgs Universitet och kommer således att utföra både provtagning och analys av bottenfauna på Marine Monitoring. Erika är även utbildad yrkesdykare (S30) och utför dykinventeringar av både vegetation och fauna.

erika@marine-monitoring.se

+46 (0)701 08 46 82

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se