Åke Granmo

Specialist på gifter i havet

Åke Granmo är utbildad vid Lunds universitet och har disputerat i zoologi. Under många år var han anställd som forskare och ekotoxikolog vid Naturvårdsverkets forskningsavdelning med placering vid dåvarande Kristinebergs Marina Forskningsstation. Därefter arbetade Åke som lektor vid Göteborgs universitet och institutionen för marin ekologi, där han även är docent. Han har skrivit mer än 60 vetenskapliga internationella artiklar och många rapporter på svenska och är en av Sveriges ledande experter inom området marin toxikologi. Åke har mer än 45 års erfarenhet av olika frågor gällande toxicitet, bioackumulering och nedbrytbarhet av olika miljögifter, industriella utsläpp, miljöövervakning. mm. Under senare tid har bl.a. undersökningar rörande sänkta kemiska stridsmedel i Skagerrak utförts. Åke har under många år även varit svensk delegat i internationella havsforskningsrådet och har även internationell erfarenhet från både Island, Sydostasien och Afrika.

ake@marine-monitoring.se

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se