Medarbetare

Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon.

Specialkompetens kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Läs mer om Marina

Sandra Andersson, Projektledare

Specialkompetens inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi

sandra@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 981

Läs mer om Sandra

Jimmy Ahlsén, Projektledare

Specialkompetens undervattensakustik, provfiske och fjärranalys

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Läs mer om Jimmy

Johanna Bergkvist, Projektledare

Specialkompetens taxonomi av bottenfauna, ekologisk status, främmande arter och marin provtagningsmetodik

johanna@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 984

Läs mer om Johanna

Kerstin Fransson, Projektledare

Specialkompetens marin provtagningsmetodik och taxonomi

kerstin@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 987

Läs mer om Kerstin

Karin Olsson, Projektledare

Specialkompetens fiskekologi, statistisk analys och matematisk modellering

karin@marine-monitoring.se

+46 (0)701 084 682

Läs mer om Karin

Malin Tivefälth,

Specialkompetens inom marin provtagningsmetodik och kartering av marina miljöer

malin@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 779

Läs mer om Malin

Rutger Rosenberg, VD

Specialist om havets ekosystem och miljö

rutger@marine-monitoring.se

Läs mer om Rutger

Leif Pihl, Delägare

Specialist på kustzonens ekologi och miljöproblem

leif@marine-monitoring.se

Läs mer om Leif

Åke Granmo, Delägare

Specialist på gifter i havet

ake@marine-monitoring.se

Läs mer om Åke

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se