Medarbetare

Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon.

Specialist på kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Läs mer om Marina

Sandra Andersson, Projektledare

Specialkunskap inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi

sandra@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 981

Läs mer om Sandra

Jimmy Ahlsén, Projektledare

Sakkunnig inom undervattensakustik inom marinbiologi

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Läs mer om Jimmy

Johanna Bergkvist, Projektledare

Specialkunskap taxonomi av bottenfauna

johanna@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 984

Läs mer om Johanna

Erika Norlinder, Projektledare

Specialkunskap inom taxonomi och ålgräsrestaurering

erika@marine-monitoring.se

+46 (0)701 08 46 82

Läs mer om Erika

Kerstin Fransson, Projektledare

Sakkunnig inom marin provtagningsmetodik och taxonomi

kerstin@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 987

Läs mer om Kerstin

Rutger Rosenberg, VD

Specialist om havets ekosystem och miljö

rutger@marine-monitoring.se

Läs mer om Rutger

Leif Pihl, Delägare

Specialist på kustzonens ekologi och miljöproblem

leif@marine-monitoring.se

Läs mer om Leif

Åke Granmo, Delägare

Specialist på gifter i havet

ake@marine-monitoring.se

Läs mer om Åke

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se