Metoder

Marine Monitoring har stor erfarenhet av flertalet olika provtagningsmetoder vid undersökning och bedömning av marina miljöer. I vår verksamhet utför vi bl.a. bottenfaunaprovtagning, undervattensfilmning, provfiske samt dykinventering. Vi använder även fotografier av sedimentprofiler (SPI) vid bedömning av miljökvaliteten på havsbottnar, vilket är en kostnadseffektiv metod som Marine Monitoring är ensamma om att erbjuda i Sverige. Dessutom har vi en unik kompetens av att analysera förekomst och effekter av miljögifter i havet, bl.a. genom analys av s.k. imposex hos snäckor som är en metod för att studera effekter på fortplantningsorganen till följd av gamla båtbottenfärger som innehåller tributyltenn (TBT).

Bottenfaunaprovtagning

Sedimentprofilkamera (SPI)

Undervattensfilmning

Dykning och snorkling

Provfiske

Sediment- och vattenprovtagning

Miljögiftseffekter – Imposex, LMS

Förekomst av miljögifter i havet

Flygfotografering och dokumentation med drönare

Fallfälla i grunda havsområden

Inventering med Side scan sonar

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se