Jimmy Ahlsén

Specialkompetens undervattensakustik, provfiske och fjärranalys

Jimmy Ahlsen är utbildad marinbiolog (Fil. Mast.) och anställdes av Marine Monitoring sommaren 2015. Jimmy har tidigare arbetat med miljöeffekter av undervattensbuller genom sitt examensarbete och sin anställning på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). På Marine Monitoring har Jimmy fortsatt arbetet med undervattensbuller och varit med och utformat en vägledning för reglering av undervattensbuller vid pålning. Jimmy har också erfarenhet av inventering av marina områden och habitat med dropvideokamera samt analys av filmat material.

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se