Karin Olsson

Specialkompetens fiskekologi, statistisk analys och matematisk modellering

Specialkunskap fiskekologi, statistisk analys, matematisk modellering.

Karin Olsson anställdes av Marine Monitoring vintern 2022. Hon är disputerad evolutionsbiolog och har forskat kring fiskars beteende, ekologi och ekologiska anpassningar, i Sverige och utomlands. Hon har också arbetat med interaktioner mellan däggdjur och fiske samt med flyttfågel. Hennes forskning har bedrivits både i fält och laborativt, liksom genom utveckling av matematiska modeller.

På Marine Monitoring arbetar Karin framförallt med frågor rörande marina däggdjur och statistisk analys.

karin@marine-monitoring.se

karin@marine-monitoring.se

+46 (0)701 084 682

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se