Kerstin Fransson

Specialkompetens marin provtagningsmetodik och taxonomi

Kerstin Fransson anställdes av Marine Monitoring maj 2018. Hon är utbildad marinbiolog (Fil. Mast.) med inriktning mot marin ekologi. Hon har tidigare arbetat med utveckling av nya metoder för undersökningar av plankton under sitt examensarbete, och är väl förtrogen med analys av planktonsamhället och planktonprovtagning.

Kerstin har också erfarenhet av inventering i marina hård- och mjukbottenshabitat. Hon har genomfört provtagning i fält med flertalet huggare och dropvideokamera. Hon besitter även kunskaper i artbestämning och har analyserat insamlat och filmat material från svenska västkusten och Nordsjön, samt arbetat med klassificering av marina habitat i Nordsjöområdet.

kerstin@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 987

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se