Malin Tivefälth

Specialkompetens inom marin provtagningsmetodik och kartering av marina miljöer

Malin anställdes av Marine Monitoring våren 2022 och är utbildad marinvetare och ekotoxikolog. Hon har i tidigare anställningar utfört omfattande inventeringar av marina milljöer i och utanför Sverige. Bland annat har hon arbetat med miljöundersökningar av installation av bland annat undervattensledningar och vindkraftprojekteringar i Östersjön, Nordsjön, engelska kanalen, irländska sjön och runt Skottland.

Malin har stor erfarenhet av arbete i fält och är väl förtrogen med inventeringsmetoder så som videoinventering och provtagning av bottenfauna och sediment. Hon är taxonomiskt kunnig inom marin mjukbotten- och hårdbottenfauna och har stor erfarenhet av klassificering av marina miljöer enligt nationella standarder och EU-direktiv genom analyser av bild- och videomaterial, faunaprov och geofysisk data.

malin@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 779

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se