Rutger Rosenberg

Specialist om havets ekosystem och miljö

Rutger Rosenberg är professor i marin ekologi vid Göteborgs Universitet. Rutger är en av Sveriges ledande experter när det gäller analys och bedömning av miljöeffekter i havsmiljön. Han har en lång erfarenhet av att undersöka olika miljöproblem såsom övergödning, giftiga alger, syrebrist, effekter av trålning, muddring och tippning. Analys av bottenfauna och digital analys av bilder av sediment (SPI och tomografi) är viktiga redskap i miljöarbetet. På senare år har han även arbetet med att ta fram riktlinjer inom arbetet med EU:s Vattendirektiv för bl.a. Naturvårdsverket. Den senaste tiden har analys av effekter vid etablering av vindkraft blivit en betydelsefull del av arbetet. Han har skrivit över 135 vetenskapliga, internationella artiklar och lika många rapporter och artiklar på svenska.

rutger@marine-monitoring.se

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se