Sandra Andersson

Specialkompetens inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi

Sandra Andersson är anställd hos Marine Monitoring sedan 2006. Hon ansvarar för projektplanering, fältprovtagning, artbestämning, utvärdering, naturvärdesbedömning och rapportering. Hon utför bland annat inventering och bedömning av marina miljöer med ekolod och  videokamera samt genom provtagning av infauna och epifauna. Under flera år har hon även utfört provfisken med olika fiskeredskap.  Sandra är utbildad biolog med inriktning mot marinekologi men besitter även goda kunskaper i taxonomi. Hon är utbildad yrkesdykare (S30; dykledare) och har en gedigen erfarenhet av dykinventering och artbestämning av fauna och vegetation. Under flera år har hon även ansvarat för kompensationsrestaurering av ålgräs i samband med utbyggnad av Göteborgs hamn. Sandra utför även omfattande utredningar såsom kompensation för förlust av höga naturvärden, påverkan på ekologisk status samt möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN). Hon har även varit involverad i undersökningar relaterade till havsbaserad vindkraft, exempelvis ”Vindvalsprojekten”: Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning och Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft.

sandra@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 981

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se