Sandra Andersson

Specialkunskap inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi

Sandra Andersson är anställd hos Marine Monitoring sedan 2006. Hon ansvarar för projektplanering, fältprovtagning, artbestämning, utvärdering, naturvärdesbedömning och rapportering. Hon utför bland annat inventering och bedömnning av olika skyddsvärda marina områden med ekolod, videokamera, dykinventeringar, bottenfaunaprovtagning, samt miljögiftseffekter (imposex). Hon har även utfört en omfattande utredning angående kvävets roll (retention och kemisk omvandling) för bedömning av effekter av övergödning. Sandra är utbildad biolog med inriktning mot marinekologi men besitter även kunskaper i taxonomi då hon artbestämmer fauna och vegetation från både svenska ost- och västkusten. Hon är utbildad yrkesdykare (S30; dykledare) och ansvarar för dykinventering, ålgräsrestaurering och miljöövervakning av hårdbottenfauna och makroalger. Sandra utreder även påverkan på ekologisk status och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN). Sedan 2007 har hon varit involverad i undersökningar relaterade till havsbaserad vindkraft, exempelvis ”Vindvalsprojekten”: Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning och Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft.

sandra@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 981

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se