Ålgräsrestaurering

Marine Monitoring är involverade i ett flertal projekt avseende ålgräsrestaurering. På uppdrag av Göteborgs hamn tar vi fram potentiella lokaler för plantering av 1,7 hektar ålgräs för att kompensera förlust av habitat i samband med hamnens utbyggnad, s.k. ekologisk kompensation. Läs mer om projektet i artikeln från DN: Göteborgs hamn kompenserar ekologiskt med nya plantor

Vidare har vi på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utfört testplanteringar av ålgräs i fjordsystemet vid Orust och Tjörn, s.k. ekologisk restaurering. En sista inventering av planteringarna  utfördes i maj 2018.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se