Ålgräsrestaurering

Marine Monitoring är involverade i ett flertal projekt avseende ålgräsrestaurering. På uppdrag av Göteborgs hamn tar vi fram potentiella lokaler för plantering av 1,7 hektar ålgräs för att kompensera förlust av habitat i samband med hamnens utbyggnad, s.k. ekologisk kompensation. Läs mer om projektet i artikeln från DN: Göteborgs hamn kompenserar ekologiskt med nya plantor

Igår (20190516) uppmärksammade tv4 nyheterna återplanteringen av ålgräs som Göteborgs hamn gör i samband med utbyggnad i Arendal. Marine Monitoring har medverkat i projektet sedan 2016 och det finns stora utmaningar med att få plantorna att överleva och tillväxa i Göteborgs skärgård. Ljuset och sedimentet verkar ok men det finns tjocka drivande algmattor som verkar trivas på de annars vegetationsfria bottnarna och som förstör planteringarna. Det finns även mycket båttrafik och badgäster i skärgården och är man för nyfiken kan vågor, propellrar och ankare skada de känsliga plantorna som försöker rota sig i sedimentet. Höstens stormar kan också slita loss de små skotten. Efter vintern finns det dock en del överlevande skott och med ytterligare åtgärder kanske fler kan överleva. TV4 Play: Ekonominyheterna 22.00 16 maj 2019 http://www.tv4play.se/program/link?video_id=11984331

Vidare har vi på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utfört testplanteringar av ålgräs i fjordsystemet vid Orust och Tjörn, s.k. ekologisk restaurering. En sista inventering av planteringarna  utfördes i maj 2018.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se