Ålgräsrestaurering och kompensation

Marine Monitoring har varit involverade i ett flertal projekt avseende restaurering av ålgräs. På uppdrag av Göteborgs hamn har vi under flera år arbetat med att lokalisera potentiella områden för plantering av 1,7 hektar ålgräs för att kompensera förlust av habitat i samband med hamnens utbyggnad, s.k. ekologisk kompensation. Efter flera testplanteringar på olika lokaler och djup och med olika design med avseende på bland annat planteringstäthet och storlek på planteringarna har vi nu lyckats få ålgräset att växa på en lokal i Göteborgs norra skärgård. Projektet har uppmärksammats i media av bl.a DN 2018: Göteborgs hamn kompenserar ekologiskt med nya plantor, tv4 nyheterna 2019: http://www.tv4play.se/program/link?video_id=11984331 och Svt nyheterna 2020: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/succe-for-algrasodlingar-har-vaxt-till-sig-upptill-tusen-procent

Vi har även utfört testplanteringar inför storskalig restaurering av ålgräs i fjordsystemet vid Orust och Tjörn på uppdrag av  Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Göteborgs Universitet.

Marine Monitoring har även utfört utredningar avseende kompensation för förlust av marina miljöer med höga naturvärden såsom musselbankar och hårdbottenmiljöer i samband med muddringsarbeten i Göteborgs hamn.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se