Biologiska effekter från gamla båtbottenfärg med TBT

Marine Monitoring utför årligen en nationell provtagning av snäckor längs kusten på uppdrag av Naturvårdsverket. Tusensnäckor och nätsnäckor analyseras med avseende på biologiska effekter orsakade av organiska tennföreningar (TBT), vilka tidigare har använts i båtbottenfärger. Resultaten från övervakningen har tidigare presenterats årligen i rapporten HAVET men presenteras nu digitalt på webbportalen ”Sveriges vattenmiljö – från källa till hav”.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se