Biologiska effekter från gamla båtbottenfärg med TBT

Marine Monitoring utför årligen nationella provtagning av snäckor längs kusten på uppdrag av Naturvårdsverket. Snäckorna analyseras med avseende på biologiska effekter orsakade av organiska tennföreningar (TBT), vilka tidigare har använts i båtbottenfärger. Resultaten från övervakningen har tidigare presenterats årligen i rapporten HAVET men kommer framöver att presenteras digitalt på en ny webbportal ”Sveriges vattenmiljö – från källa till hav” vilken är planerad att lanseras under hösten 2018.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se