Falkenberg mudderdeponi

Ätran, som har sitt utlopp i Falkenberg, för varje år med sig stora mängder material ner till Falkenbergs hamn, vilket resulterar i att farleden in i hamnen grundas upp. För att kunna bibehålla djupet i hamnen sker underhållsmuddring cirka vart 5:e år. Massorna tippas i havet på en deponi ca 10 NM sydväst om Falkenberg. Marine Monitoring ansvarar för att kontrollera att bottnarna vid deponin återhämtar sig vilket sker genom studier av bottenmiljön med hjälp av fotografering av sedimentprofiler (SPI), prov på sedimentet samt analyser av bottenfaunans artsammansättning.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se