Förekomst av snabbväxande fintrådiga alger

Marine Monitoring har på uppdrag av Bohuskustens vattenvårdsförbund undersökt förekomst och utbredning av snabbväxande fintrådiga grönalger längs med Bohuskusten med hjälp av flygfoto och GIS-analys. Flygfotograferingen kompletteras med fältprovtagning för analys av de fintrådiga algernas artsammansättning och biomassa. Undersökningen är en del i ett kontrollprogram där Marine Monitoring utfört provtagning och analys sedan 2016.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se