Hansa PowerBridge – elkabel mellan Sverige och Tyskland

Marine Monitoring kommer att under det närmsta halvåret utföra undersökningar längs med en planerad elförbindelse mellan Sverige och Tyskland. Projektet är på uppdrag av Svenska kraftnät och innefattar bland annat naturtypskartering, bottenfaunaprovtagning och utredningar om fiskförekomst i området.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se