Hansa PowerBridge – elkabel mellan Sverige och Tyskland

Marine Monitoring har under 2018 utfört undersökningar längs med en planerad elförbindelse mellan Sverige och Tyskland. Projektet är på uppdrag av Svenska kraftnät och innefattar bland annat naturtypskartering, bottenfaunaprovtagning och utredningar om fiskförekomst i området. Under 2020 kommer kompletterande undersökningar längs delar av sträckningen genomföras.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se