Hansa PowerBridge – elkabel mellan Sverige och Tyskland

Marine Monitoring har under sommaren 2018 utfört undersökningar längs med en planerad elförbindelse mellan Sverige och Tyskland. Projektet är på uppdrag av Svenska kraftnät och innefattade bland annat naturtypskartering, bottenfaunaprovtagning och utredningar om fiskförekomst i området.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se