Inventering och kartering av marina biotoper i Göteborgs skärgård

På uppdrag av Göteborgs Stad miljöförvaltningen har Marine Monitoring utfört undersökningar med syftet att kartlägga och analysera utbredningen av viktiga marina biotoper, habitat och organismer som ålgräsängar, makroalger och blåmusselbankar på både mjuk- och hårdbotten i några av Göteborgs kustvattenförekomster.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se