Marin inventering av naturvärden i Blekinge skärgård

Under sommaren 2018 genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge marina inventeringar  i Blekinge skärgård. Inventeringarna är en del av Länsstyrelsen Blekinges arbete med att etablera ett nätverk av marina miljöer som är värdefulla och representativa för länet och har ett fungerande skydd.

Syftet med inventeringen var att kartlägga naturvärden och omfattade dyktransekter samt punktinventeringar. Projektet utfördes i samarbete med Sveriges Vattenekologer AB som utförde dykinventeringen, Marine Monitoring utförde punktinventeringen med dropvideokamera.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se