Flytt av fisk i Arendalsviken

Inför utbyggnad av en ny terminal i Arendal, Göteborgs hamn, har Marine Monitoring utfört ett fiske i området. Inför utbyggnaden hade  Arendalsviken vallats in och syftet med fisket var att flytta fisk som eventuellt blivit instängd innanför vallarna. Fisket utfördes med ryssjor vid två tillfällen under sommaren 2020. Fiskesamhället dominerades av den rödlistade ålen och den invasiva arten svartmunnad smörbult. Totalt fångades 541 ålar och 1 621 svartmunnade smörbultar. Det fanns även torsk, rödspotta, stensnultra och tånglake samt extremt mycket strandkrabba, totalt fångades 2 607 individer (fiskensträngning: 352 enkelryssjor). Infångad fisk, undantaget svartmunnad smörbult, transporterades till lämpliga lokaler där de släpptes ut. Projektet uppmärksammades av GP: http://www.gp.se/1.28679852

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se