Omplacering av fisk i Arendal

Inför byggnaden av en ny terminal i Arendal, Göteborgs hamn utför Marine Monitoring fiske i området. Den aktuella viken har spärrats av för att sedan fyllas igen. Marine Monitoring genomför fiske med ryssjor för att tömma viken på fisk innan den fylls igen. Fisket är inte slutfört men hittills har det resulterat i att mer än 150 ålar omplacerats. Fångsten har  annars dominerats av den invasiva arten svartmunnad smörbult. Även torsk, rödspotta, stensnultra och tånglake har påträffats. Infångad fisk, undantaget svartmunnad smörbult, har transporteras till lämpliga lokaler där de släpps ut.

GP skriver om projektet här: http://www.gp.se/1.28679852

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se