Övervakning av främmande arter i hamnar

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomför Marine Monitoring AB övervakning av främmande arter i hamnar.

Provtagning i hamnar utförs för att hitta främmande arter som sprids via påväxt på båtskrov och med barlastvatten. Spridandet av främmande arter ses som ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten för planeten. Främmande arter kan tränga undan inhemska arter och bära på sjukdomar som infekterar de inhemska arterna. De kan även påverka vår ekonomi genom att orsaka problem med påväxt på tekniska konstruktioner eller skada fisk- och skaldjursodlingar. När en främmande art väl har etablerat sig är det näst intill omöjligt att få bukt med den. I de fall där en ny art har utrotats från ett område beror det på att den upptäckts tidigt och att snabba insatser för att få bort den satts in.

Provtagningen utförs enligt det förenklade mätprogrammet för främmande arter vilket baseras på extended Rapid Assessment Survey (eRAS) (Helcom 2016). eRAS innebär en visuell inspektion av undersökningsplatsen samt utplacering av artificiella habitat och påväxtpaneler . Artificiella habitat används för att fånga mobil epifauna, exempelvis bottenlevande fisk och kräftdjur. Habitaten består av en plastback  fylld med krukskärvor.  Påväxtpaneler i pvc används för att fånga 1–3 månader gammal påväxt. Panelenheterna hängs ut från pirar och bryggor. Varje panelenhet består av ett polypropenrep med tre rektangulära pvc-plattor på olika djup och en tegelsten som tyngd.

Övervakning sker vid flera hamnar runt kusten. År 2016 undersöktes hamnen vid Preemraff utanför Lysekil. Över 360 olika arter hittades, varav fem är främmande för svenska vatten. Rapporten finns att läsa här. Under sommaren 2017 utfördes undersökningar i hamnar belägna i Östersjön: Bullandö marina, Nynäshamns gästhamn och Nynäshamn hamn. 2019 fortsatte undersökningarna söderut till tre hamnar i Skåne; Malmö hamn, Trelleborgs hamn och Ystads småbåtshamn. 2020 undersöks hamnar i Halmstad, Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona.

 

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se