Provfiske och inventering av fisk- och kräftdjursfauna i Göteborg

Marine Monitoring har på uppdrag av Miljöförvaltningen Göteborgs Stad genomfört ett provfiske för att inventera fisk- och kräftdjursfaunan inom och utanför ålgräsängar i ett blivande reservatsområde i Billdals skärgård, samt i ett referensområde i Brännö-Styrsöskärgården. Provfisket utfördes genom fiske med ryssjor vilka främst är inriktade på att fånga bottenlevande arter eller arter som periodvis befinner sig nära botten.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se