Provtagning i grunda vikar

Konsulter inom Marine Monitoring tar fram underlag för den ekologiska klassningen av vattenförekomster avseende de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna i enlighet med EU:s vattendirektiv. Uppdraget innebär årlig provtagning i grunda vikar under sommar och vinter längs med Bohuskusten och utförs på uppdrag av Länsstyrelsens i Västra Götalands län.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se