Dumpade vrak

Inom ramavtalet med Havs- och vattenmyndigheten bedriver Marine Monitoring ett provfiske på fisk och skaldjur i anslutning till dumpade vrak med kemisk ammunition i Skagerrak. Syftet är att undersöka och klassificera vilka fartygsvrak som utgör en uppenbar fara för miljön. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och är en fortsättning på ett regeringsuppdrag gällande miljörisker vid sjunkna vrak.

Läs mer om resultaten av undersökningen på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=2578155:

2019 är tredje året som Marine Monitoring utför provtagning utanför Måseskär och Gotland. 2016 och 2017 års undersökningar i de nordvästra delarna av området utanför Måseskär visade på spår av nedbrytningsprodukter i havskräfta, plattfisk och räka. I år undersöks det sydöstra klustret av vrak samt ett område i Gotlandsdjupet.

https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=2870142

Projektet har även uppmärksammats i media, bland annat av DN som var med oss vid ett referensfiske inne i Gullmarsfjorden. Skeppsvraken längs kusten är dolda miljöfaror

 

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se