Dumpade vrak

Inom ramavtalet med Havs- och vattenmyndigheten bedriver Marine Monitoring ett provfiske på fisk och skaldjur i anslutning till dumpade vrak med kemisk ammunition i Skagerrak. Syftet är att undersöka och klassificera vilka fartygsvrak som utgör en uppenbar fara för miljön. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och är en fortsättning på ett regeringsuppdrag gällande miljörisker vid sjunkna vrak.

Läs mer om resultaten av undersökningen på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=2578155:

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se