Främmande arter

Inom ramavtalet med Havs- och Vattenmyndigheten har Marine Monitoring arbetat med att vidareutveckla övervakning av främmande arter utifrån HELCOMs metodförslag ”Extended Rapid Assessment Survey, eRAS”. Marine Monitoring har även inom samma uppdrag genomfört undersökningar av främmande arter i hamnar inom projektet ”Test och utvärdering av metoder för övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden”.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se