Främmande arter

Inom ramavtalet med Havs- och Vattenmyndigheten har Marine Monitoring arbetat med att vidareutveckla övervakning av främmande arter utifrån HELCOMs metodförslag ”Extended Rapid Assessment Survey, eRAS”. Marine Monitoring har även inom samma uppdrag genomfört undersökningar av främmande arter i hamnar inom projektet ”Test och utvärdering av metoder för övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden”.

Provtagning i hamnar utförs för att hitta främmande arter som sprids via påväxt på båtskrov och med barlastvatten. Spridandet av främmande arter ses som ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten för planeten. Främmande arter kan tränga undan inhemska arter och bära på sjukdomar som infekterar de inhemska arterna. De kan även påverka vår ekonomi genom att orsaka problem med påväxt på tekniska konstruktioner eller skada fisk- och skaldjursodlingar. När en främmande art väl har etablerat sig är det näst intill omöjligt att få bukt med den. I de fall där en ny art har utrotats från ett område beror det på att den upptäckts tidigt och att snabba insatser för att få bort den satts in.

Övervakning och metodutveckling har skett vid flera hamnar runt kusten. År 2016 undersöktes hamnen vid Preemraff utanför Lysekil. Över 360 olika arter hittades, varav fem är främmande för svenska vatten. Rapporten finns att läsa här. Under sommaren 2017 utfördes undersökningar i hamnar belägna i Östersjön: Bullandö marina, Nynäshamns gästhamn och Nynäshamn hamn. 2019 fortsatte undersökningarna söderut till tre hamnar i Skåne; Malmö hamn, Trelleborgs hamn och Ystads småbåtshamn. Undersökningarna fortsätter även under 2020.

2020 undersöks hamnar i Halmstad, Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se