Bottenfaunaprovtagning

Marine Monitoring har en gedigen erfarenhet av bottenfaunaprovtagning och bedömning av havsbottnars miljöstatus. Provtagning, artbestämning och bedömning tillämpas enligt nationella standardmetoder, vilket inkluderar provtagning med bottenhuggare av typerna Smith McIntyre, van Veen och Ponarhuggare.

Bottenfauna är en av de biologiska kvalitetsfaktorerna som används vid bedömning av ett områdes miljöstatus. Miljöstatus klassificeras enligt EU:s vattendirektiv utifrån ett vetenskapligt miljökvalitetsindex (BQI – Benthic Quality Index), framtaget av bl.a. Rutger Rosenberg – professor i marin ekologi och VD för Marine Monitoring. Indexet baseras på bottenfaunans artsammansättning, artantal och individantal vilka förändras vid ökad eller minskad organisk belastning och indikerar således miljöförändringar. Marine Monitoring var delaktiga i det femåriga forskningsprogrammet WATERS som avslutades 2016. WATERS arbetade bl.a. med att vidareutveckla och förbättra miljökvalitetsindexet för bottenfauna.

Marine Monitoring har en hög taxonomisk kompetens av bottenlevande arter och har genomgått Naturvårdsverkets taxonomiska interkalibreringstest för västkusten 2009 samt deltagit i uppföljande taxonomisk workshop våren 2011 och 2017.

Kontaktperson

Johanna Bergkvist, Projektledare

Specialkompetens taxonomi av bottenfauna, ekologisk status, främmande arter och marin provtagningsmetodik

johanna@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 984

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se