Dykning och snorkling

Apparatdykning är en stor del i Marine Monitorings arbete. Det är främst artsammansättningen hos makroalger som inventeras med dykning, främst då dykning ger en högre taxonomisk upplösning och precision än en undervattensfilmkamera. Makroalger är dessutom en av de biologiska kvalitetsfaktorerna vid bedömning av miljöstatus i ett område. Bedömningen baseras på djuputbredningen hos några specifika arter vilket endast kan inventeras med apparatdykning. Inventeringen utförs i enlighet med nationella standardiserade metoder. Marine Monitoring använder även apparatdykning i samband med restaurering av ålgräs där plantorna planteras för hand av dykarna. Vid inventering av grunda makroalgssamhällen kan snorkling vara ett alternativ till dykning.

Marine Monitoring har erfarna och utbildade yrkesdykare och uppfyller de regler som ges i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om dykeriarbete.

Kontaktperson

Sandra Andersson, Projektledare

Specialkompetens inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi

sandra@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 981

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se