Fallfälla i grunda havsområden

Vid studier av rörliga djur som lever uppe på sedimentytan (mobil epifauna) i grunda (< 1 m) kustnära havsområden tillämpas bl.a. fallfälla. Fallfälla är ett kvantitativt fångstredskap som utgörs av en aluminiumbox, utan botten och lock, fäst på en lång metallstav. Den sköts av två personer som håller fällan i vardera änden av metallstaven. Vid provtagning sänks fallfällan hastigt ned och infångar de organismer som lever på havsbotten. Organismerna artbestäms och vikt, antal och storleksklasser dokumenteras. Metoden kan bl.a. ge en uppfattning om ett områdes biologiska betydelse som uppväxtområde för fisk samt förekomst av rödlistade arter.

Kontaktperson

Johanna Bergkvist, Projektledare

Specialkompetens taxonomi av bottenfauna, ekologisk status, främmande arter och marin provtagningsmetodik

johanna@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 984

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se