Flygfotografering och dokumentation med drönare

Flygfotografering i kombination med digital analys är en metod som används för att snabbt och effektivt kartlägga utbredningen av grunda marina habitat. Marine Monitoring utför flygfotografering i samband med bl.a. övervakning av fintrådiga alger i grunda kustområden. På senare år har även drönare blivit ett allt vanligare verktyg vid inventering av grunda områden. En bild tagen från luften ger en snabb överblick över habitatens utbredning och efter en verifiering från båt kan sedan areell utbredning beräknas utifrån drönarbilden. Marine Monitoring använder för närvarande drönare som ett hjälpverktyg vid avgränsning av bl.a ålgräsängar, utbredning av grunda hårdbottnar (rev) och blåmusselbankar.

Kontaktperson

Jimmy Ahlsén, Projektledare

Specialkompetens undervattensakustik, provfiske och fjärranalys

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se