Miljögiftseffekter – Imposex, LMS

En av Marine Monitorings specialistkompetenser är att analysera biologiska effekter av tennföreningar i båtbottenfärger genom s.k. imposex. Imposex innebär att honorna hos flertalet av våra snäckarter utvecklar penis och sädesledare p.g.a. att de har exponerats för tennorganiska föreningar och då framförallt TBT. TBT som tidigare har varit en mycket vanlig beståndsdel i båtbottenfärger anses vara ett av de giftigaste ämnen som människan har släppt ut i havet. Det är skadligt vid oerhört små halter och är förbjudet på småbåtar sedan 1989 och på större fartyg i svenska vatten sedan 2003. Trots förbud återfinns mycket höga halter i den marina miljön, då främst i sediment från både stora och små hamnar.

En annan metod som Marine Monitoring använder för att undersöka effekter från miljögifter är att studera lysosomers stabilitet i blodet hos blåmussla vilket är en metod som används som indikator för stress orsakat av föroreningar i vattenmassan. Metoden (Lysosomal Membran Stabilitet) är internationellt accepterad och rekommenderas av ICES. Den används idag inom flertalet kontrollprogram och undersökningar runt om i Europa.

Kontaktperson

Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon.

Specialkompetens kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se