Provfiske

Marine Monitoring har mycket stor erfarenhet av provfiske i både kustvatten och i utsjön vid Sveriges väst- och ostkust. Fiskundersökningar erfordras som regel i samband med byggnationer eller vid andra ingrepp i marina miljöer och syftar till att få en uppfattning om fiskesamhällenas struktur och funktion.

Vid provfiske tillämpas nationella standardmetoder och Marine Monitoring utför även design och upplägg för olika typer av fiskundersökningar. Traditionellt tillämpas garn vid provfiske men även redskap som trål, ryssja, bur och/eller akustik kan användas vid behov. Marine Monitoring har också erfarenhet av burfiske och märkningsförsök på större kräftdjur såsom exempelvis hummer. I samband med provfiske artbestäms samt dokumenteras fångstens vikt, antal och individuella längder. Fångsternas vikt och antal per fiskart standardiseras för jämförande syften till fångst per ansträngning (CPUE). Marine Monitoring har utfört ett flertal provfiske med syfte att studera potentiella lekplatser hos fisk och har således kompetens att klassificera könsmognadsstatus hos ett flertal vanliga och kommersiellt betydelsefulla fiskarter såsom torsk, sill, rödspätta, piggvar och skrubbskädda.

Kontaktperson

Jimmy Ahlsén, Projektledare

Specialkompetens undervattensakustik, provfiske och fjärranalys

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se