Sediment- och vattenprovtagning

Marine Monitoring utför vatten- och sedimentprovtagning i enlighet med nationella standardiserade metoder i samband med närsalts- och miljögiftsanalyser. Även kornstorlek, vattenhalt och organisk halt analyseras utifrån sedimentprover, vilka är viktiga variabler att studera i samband med exempelvis plantering av vegetation. Provtagning av sediment utförs främst med en Kajak-hämtare alternativt en Ponarhuggare. Vid vattenprovtagning används en vattenhämtare som ger oss möjlighet att hämta vattenprover på olika djup. Kompletterande provtagning är ofta djupprofiler av salthalt, temperatur och syrehalt där en CTD (modell SD 204) med syresond används.

Kontaktperson

Jimmy Ahlsén, Projektledare

Specialkompetens undervattensakustik, provfiske och fjärranalys

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se