Sedimentprofilkamera (SPI)

Marine Monitoring använder en kostnadseffektiv metod för att undersöka och bedöma miljöstatus av mjuka bottnar med en sedimentprofilkamera. Tekniken, som Marine Monitoring är ensam om att erbjuda i Sverige, kan liknas vid ett omvänt periskop som tränger in i sedimentet och tar en bild av det övre skiktet (SPI – Sediment Profile Imagery).

Bilden genomgår sedan en digital analys, där förekomst av syre och djurens aktivitet i och på sedimentet analyseras. Miljöstatus klassificeras därefter enligt ett internationellt vedertaget vetenskapligt miljökvalitetsindex (BHQ – Benthic Habitat Quality) som är jämförbart med BQI-miljökvalitetsindexet för bottenfauna. Fotografering av sedimentprofiler är en ytterst kostnadseffektiv och snabb metod för att bedöma miljöstatus i ett område.

Kontaktperson

Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon.

Specialkompetens kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se