Undervattensfilmning

Marine Monitoring använder undervattensfilmkamera för att bl.a. inventera och bedöma ett områdes naturvärden. Med hjälp av undervattenskamera kan ett områdes habitat, biotoper, arter och naturvärden avgränsas. Undervattensfilmkameran manövreras från båt och används ofta i kombination med ett ekolod för att lättare upptäcka förändringar i bottenmiljön. Utifrån analys och visualisering av data kan den areella utbredningen samt djuputbredning hos påträffade marina miljöer presenteras i kartmaterial och i GIS format. Inventering med undervattenskamera utförs i enlighet med rekommenderade och standardiserade metoder där Marine Monitoring under senare år varit delaktiga i utveckling av metoden.

Kontaktperson

Sandra Andersson, Projektledare

Specialkompetens inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi

sandra@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 981

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se