Undervattensbuller

Medarbetare inom Marine Monitoring besitter kunskap inom ämnet undervattensbuller, då det har varit en del i utredningar avseende kontrollprogram och påverkan  på den marina miljön från vattenverksamheter, däribland havsbaserad vindkraft. Marine Monitoring har dessutom i samarbete med Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) tagit fram rapporten ”Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning” på uppdrag av kunskapsprogrammet Vindval. Rapporten är en kunskapssammanställning som ger förslag på ljudnivåer för skador och negativ påverkan på fisk och tumlare i havet som kan användas för att ta fram svenska begränsningsvärden för reglering av undervattensbuller. Rapporten har publicerats både på svenska och engelska. Marine Monitoring har även genomfört en litteraturstudie av bullerpåverkan på marina däggdjur och fisk från ljud som uppkommer under arbetet med en kabelläggning från Skånes kust till Tyska gränsen som en del av projektet Hansa PowerBridge för Svenska Kraftnät.

Exempel tidigare uppdrag

  • Bergkvist J., Fransson K., Magnusson M., Ahlsen J. 2018. Hansa PowerBridge. Marin naturvärdesbedömning. Svenska kraftnät.
  • Andersson, M.H., Andersson, S., Ahlsén, J., Andersson, B.L., Hammar, J., Persson, L.K.G., Pihl, J., Sigray, P., Wikström, A. 2016. Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning. ISBN 978-91-620-6723-6, Naturvårdsverket.
  • Andersson, M.H., Andersson, S., Ahlsén, J., Andersson, B.L., Hammar, J., Persson, L.K.G., Pihl, J., Sigray, P., Wikström, A. 2016. A framework for regulating underwater noise during pile driving. A technical Vindval report, ISBN 978-91-620-6723-6, Swedish Environmental Protection Agency.

Kontaktperson

Jimmy Ahlsén, Projektledare

Specialkompetens undervattensakustik, provfiske och fjärranalys

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se