Ekologisk kompensation – ålgräsrestaurering

Marine Monitoring har sedan 2017 påbörjat ett flertal projekt med restaurering av ålgräs utefter Havs- och vattenmyndighetens handbok för ålgräsrestaurering i Sverige. På uppdrag av Göteborgs hamn arbetar Marine Monitoring bland annat med att ta fram potentiella lokaler för plantering av 1,7 hektar ålgräs för att kompensera förlust av habitat i samband med hamnens utbyggnad, s.k. ekologisk kompensation. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Marine Monitoring även utfört testplanteringar av ålgräs, sedimentprovtagningar och ljusmätningar inför en planerad storskalig restaurering i fjordsystemet vid Orust och Tjörn.

Metoder

Exempel tidigare uppdrag

  • Andersson, S. 2017. Fältundersökning av utvalda lokaler inför restaurering av ålgräs (Zostera marina). Göteborgs hamn AB
  • Andersson, S. 2017. Förundersökning restaurering av ålgräs – Bakgrundsinformation och ett första urval av lokaler. Göteborgs hamn AB
  • Andersson, S. 2016. Plan för framtagande av lokaler för kompensationsrestaurering av 1,7 hektar ålgräs i Göteborgs skärgård. Göteborgs hamn AB

Kontaktperson

Sandra Andersson, Projektledare

Specialkompetens inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi

sandra@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 981

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se